سازمان ملل: تحریم‌های غرب، مردم سوریه را هدف قرار داده/ آمریکا: تقصیر اسد است

یک گزارش و ارزیابی داخلی سازمان ملل ضمن هشدار درباره وضعیت انسانی در سوریه اذعان کرده که تحریم‌های غرب، مردم عادی این کشور را هدف قرار داده است.