سازمان ملل: تحریم‌های غرب، مردم سوریه را هدف قرار داده/ آمریکا: تقصیر اسد است