صحبت از کاهش قدرت نظامی، یک موضوع انحرافی است

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: زمانیکه ما یک تاریخ ۳۸ ساله سرشار از جنگ و تهدید و محاصره و تحریم را پشت سر گذاشتیم و امروز نیز درگیر جنگ‌های نیابتی درمنطقه هستیم صحبت از کاهش قدرت نظامی یک موضوع انحرافی است.۱۷:۴۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر