مورینیو:عاشق بازی مهاجم لسترسیتی هستم

سرمربی پرتغالی منچستریوناتید تاکید کرد که عاشق بازی جیمی واردی مهاجم لسترسیتی است.