حضور ۱۵ کشور خارجی در کنفرانس بین المللی اسلام و حقوق بشر دوستانه

مدیر مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بین المللی بشر‌دوستانه از برگزاری دهمین کنفرانس بین‌المللی اسلام و حقوق بشردوستانه با حضور ۱۰ الی ۱۵ کشور خارجی و سخنرانی ۳۰ الی ۴۰ نفر از علمای دینی سراسر جهان در آذر ماه امسال در قم خبر داد.