تنها بعد از ۶۷ روز/ اخراج سم آلاردایس از تیم ملی انگلیس