با اپلیکیشن OVLA به عکس های خود متن اضافه کنید

افزودن یک متن جالب، زیبا و مرتبط به یک عکس می تواند آن را خاص تر کند، اما اکثر اپلیکیشن ها به شما امکان افزودن متن با استفاده از تعداد معدودی فونت را می دهند و در ضمن امکان تلفیق متن با عکس هم وجود ندارد. به همین دلیل این کار ممکن است خیلی مصنوعی […]