یگان‌های محمول نیروی هوا فضا سپاه انقلاب اسلامی از مقابل جایگاه رژه رفتند

یگان‌های محمول نیروی هوا فضا سپاه انقلاب اسلامی از مقابل بارگاه ملکوتی امام خمینی رژه رفتند.