معاملات مسکن تهران در شهریورماه ۱۰٫۹ درصد افزایش یافت

تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۵ به ۱۴٫۳ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰٫۹ درصد افزیش نشان می دهد.