معاملات مسکن تهران در شهریورماه ۱۰٫۹ درصد افزایش یافت