هئیت امنای «بنیاد علمی و فرهنگی تعزیه و همایش‌های آئینی» انتخاب شدند

در نشست اخیر بنیاد علمی و فرهنگی تعزینه و همایش‌های آئینی، اعضای هیئت امنای این بنیاد انتخاب شدند.