هئیت امنای «بنیاد علمی و فرهنگی تعزیه و همایش‌های آئینی» انتخاب شدند