فرانسه صدور قطعنامه شورای امنیت برای آتش‌بس در حلب را خواستار شد