وضعیت متفاوت برای خوزستانی‌های جام حذفی

دو تیم خوزستانی به مرحله بعد جام حذفی راه پیدا کرده اند و همچنین سه تیم انصراف داده اند.