سقوط بالگرد ارتش سوئیس در کوههای آلپ/ دو خلبان کشته شدند