شاگردان پورموسوی به مصاف شاهین می روند

تیم فوتبال استقلال خوزستان، شنبه هفته آینده در دیداری تدارکاتی به مصاف شاهین ماهشهر می رود.