برزیل میزبان مسابقات ووشو جوانان جهان در سال ۲۰۱۸ شد

برزیل در رقابت با روسیه به عنوان میزبان مسابقات جهانی جوانان ووشو در سال ۲۰۱۸ انتخاب شد.