ایران در غیاب کاپیتان جشن صعود می‌گیرد

تیم ملی نوجوانان امروز در آخرین بازی مرحله گروهی باید بازی با تیم میزبان یعنی هند را تجربه کند و دیگر بازی این گروه هم بین تیم های عربستان و امارات برگزار می شود.