با آمریکا به خاطر بدعهدی‌هایش در سطح بین‌الملل برخورد خواهد شد

معاون دولت اصلاحات با بیان اینکه همه چیز حتی احتمال برگشت به عقب در فرایند اجرای برجام توسط ایران محتمل است، گفت: اگر آمریکا در قبال تعهداتش به بدعهدی ادامه دهد، در طح بین‌المللی با این کشور برخورد خواهد شد.