زاخارووا: تحقیقات هلند درباره سقوط هواپیمای مالزیایی جانبدارانه است

سخنگوی وزارت خارجه روسیه تأکید کرد تحقیقات هلند درباره سقوط هواپیمای مالزیایی از نظر سیاسی جانبدارانه است.