ملی پوش ازبکستانی در ماشین سازی (عکس)

مهاجم تیم ملی ازبکستان امروز با عقد قراردادی به تیم ماشین سازی تبریز پیوست.