ادعای اسپورت بیلد/ رئال، بزرگترین مانع در راه تمدید اوزیل با آرسنال

نشریه بیلد آلمان ادعا کرده است که شرط اوزیل برای بازگشت به رئال، فعلا بزرگترین مانع در راه تمدید قرارداد این بازیکن با آرسنال است.