حیدر ذبیحی ها کم نیستند/ من خودم را بسیجی نمی‌دانم

من خودم را بسیجی نمی‌دانم. من یک بازیگرم که با باور کردن نقش، بازی می‌کنم.