ممنوعیت فعالیت «حزب بعث» در عراق قانونی شد

رئیس جمهور عراق طی دستوری با قانون ممنوعیت هرگونه فعالیت «حزب بعث» صدام و قانون مقابله با تروریسم موافقت کرد.