اکبری:/ کاش پرسپولیس با ملی پوشانش شرکت می‌کرد

اکبری می گوید به بازی برابر پرسپولیس به دید یک دیدار تدارکاتی نگاه خواهند کرد.