اولین خودروی برقی مکلارن به بازار آمد؛ سوپر اسپرتی برای کودکان زیر ۶ سال