فرانسه در حال توزیع پیش‌نویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت درباره آتش‌بس حلب است