آیا چین بر اقدامات نفتی اوپک تسلط دارد؟

به باور کارشناسان سیاست افزایش ذخایر نفتی چین ابزاری قوی برای نوسان بهای نفت است.