مانور نظامی عربستان در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز

نیروی دریایی پادشاهی عربستان سعودی برآمادگی خود برای شروع تمرین نظامی “سپر خلیج ۱” درآب های خلیج فارس تاکید کرد….