مانور نظامی عربستان در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز