تماشا کنید: تریلر مستند «سیزدهم» روایتگر نقض حقوق سیاه پوستان در زندان‌های امریکا

آزادی ارزان به دست نمی‌آید. بسیاری از ما این شعار را شنیده‌ایم. فیلم مستند «سیزدهم» داستان حبس و اسارت آفریقایی‌های امریکایی تبار را در دورانی به تصویر می‌کشد که قانون برده داری منسوخ شده است. اصلاحیه سیزدهم قانون اساسی امریکا، برده داری را رسماً ممنوع اعلام کرده است. اما آیا این عمل غیرانسانی هنوز هم […]