بوسه قلعه‌نویی بر پیشانی شاگرد سابق (عکس)

سرمربی کنونی و بازیکن سابق تراکتورسازی برخورد گرمی با یکدیگر داشتند.