کیا کارنز فیس لیفت امسال وارد بازار می شود

کیا کارنز فیس‌لیفت شده با امکاناتی جدید تا پایان سال در سرتاسر اروپا عرضه می‌شود.