مهرعلیزاده: در صورت بدعهدی طرف غربی در اجرای برجام ایران با آنها برخورد خواهد کرد

معاون دولت اصلاحات گفت: همه طرفهای مذاکره باید بدانند که در صورت بدعهدی برخوردی از سوی ما با آنها خواهد شد.