افزایش کمک رسانی به مردم سوریه با همکاری سازمان ملل

در دیدار وزیر خارجه ایران با نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه طرفین توافق کردند کمک رسانی به مردم سوریه را در راستای تخفیف مشکلات و رنج های مردم این کشور با همکاری سازمان ملل متحد بیش از گذشته افزایش دهند.