کشورهای خارجی تروریست‌ها در سوریه را به موشک گراد مجهز کردند

بنا بر گزارش‌ها، گروه‌های معارض دولت سوریه از کشورهای خارجی، موشک زمین به زمین گراد دریافت کرده‌اند.