تشویق مردم به خرید کالای داخلی در کشورهای پیشرفته + فیلم

فیلمی از تبلیغ مصرف کالای داخلی در کشورهای مختلف از آمریکا گرفته تا استرالیا و کانادا را مشاهده می کنید.