قطره آهن بدون هیچ ماده همراهی مصرف شود

عضو هیأت مدیره انجمن عفونی کودکان گفت: برای جلوگیری از سیاه شدن دندان‌های نوزاد تنها کافی است پس از مصرف قطره آهن، دو سه قطره آب جوشیده خنک شده را در دهان نوزاد ریخته که آهن را از روی دندان‌ها بشوید.