دولت آلمان به دنبال راه نجات دویچه بانک

دولت آلمان امیدوار است با اتخاذ سیاست‌هایی خاص، دویچه بانک را از مشکلات اقتصادی نجات دهد.