زمان تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اعلام شد

رییس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد از جزییات و زمان تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد و دکتری این دانشگاه خبر داد.