برمن به سرمربی ایرانی اطمینان می‌کند / ویزای سرمربیگری الکساندر نوری تمدید می شود

کسب پیروزی در اولین دیدار برابر ولفسبورگ با طوفان دقایق پایانی وردبرمن، الکساندر نوری را تبدیل به چهره‌ای محبوب در رسانه های آلمان کرده است.​​​​​​​