جامانده های ملوان در راه تاریخ سازی/ ملوان نوین زنگ تفریح نیست

« ملوان نوین زنگ تفریح نیست.» این اولین صحبتی است که کسانی که بازیکنان این تیم را می شناسند برای بازی با استقلال در مرحله یک سی و دوم جام حذفی به زبان می آورند.