۶۵۷ هزار نفر مشمول فراخوان بخشودگی جرائم دیرکرد صندوق رفاه/ دانشجویی با ۲۸ میلیون تومان بدهی به صندوق

رییس صندوق رفاه دانشجویان از جزئیات فراخوان بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم دیرکرد دانش آموختگان و آماری از تعداد و میزان بدهی آنها خبر داد.