اسرائیل ۴۹۳ واحد مسکونی جدید در قدس می‌سازد

شهرداری قدس اشغالی از احداث ۴۹۳ واحد مسکونی جدید در این شهر خبر داده‌است.