فیسبوک به خواسته‌های آل سعود تن داد

مدیریت فیسبوک در اقدامی بی سابقه مطالبی را که علیه آل سعود در صفحه شبکۀ العالم در فیسبوک منتشر می‌شود، حذف کرد….