وضعیت افراد دو تابعیتی در کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی است

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: موضوع وضعیت بررسی افراد دو تابعیتی در کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی است و تا سه هفته آینده اعلام می‌شود‌.