کشته‌شدن یک سیاه‌پوست دیگر بدست پلیس آمریکا در کالیفرنیا

دو افسر پلیس آمریکایی یک سیاه‌پوست غیرمسلح را به ضرب گلوله کشتند.