حریف استقلال در جام حذفی / آشنایی با قوهای نا آشنای انزلی(گزارش)