شوروحال دیدار با پرسپولیس در شیراز/ اگر پرسپولیس باخت تعجب نکنید