از وصله پینه های پیراهن تیم ملی فوتسال تا خطری که از بیخ گوش علی پروین

در کرنومتر امروز علی وحدانی موضوعات روز ورزشی از وصله پینه های پیراهن تیم ملی فوتسال تا خطری که از بیخ گوش علی پروین را به تصویر کشیده است.